CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LA CUMPĂRAREA DE LOCUINȚE

Consultanța tehnică la cumpărarea de locuințe este un serviciu de asistență acordat cumpărătorului, prin care se analizează starea tehnică a unei clădiri. Analiza se efectuează pe baza studierii documentației de proiectare și de execuție, a unei inspecții vizuale, precum și pe baza rezultatelor unor determinări efectuate cu aparatură de specialitate.

O consultanță tehnică de înaltă calitate necesită competențele cumulate a doi specialiști în domeniul construcțiilor:

  • un proiectant de structuri de rezistență ale clădirilor, inginer constructor, care cunoaște în detaliu toate elementele legate de proiectarea construcției;
  • un diriginte de șantier, inginer constructor, care poate să aprecieze calitatea execuției lucrărilor de construcții și a materialelor utilizate.

Consultanța tehnică oferă cumpărătorului o radiografie competentă asupra stării reale a imobilului pe care dorește să-l achiziționeze, pe baza analizei de ansamblu realizate de consultant.

În funcție de constatările făcute de specialist se fac recomandări privind posibilitatea de remediere a eventualelor deficiențe constatate, pentru aducerea construcției la o stare calitativă corespunzătoare.

Operații ce pot fi efectuate în cadrul consultanței:

inspecția vizuală a clădirii;

analizarea cărții tehnice a construcției (autorizația de construire, documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiectul tehnic și detaliile de execuție, documentele referitoare la calitatea materialelor folosite, respectiv cele prin care se atestă calitatea lucrărilor executate, procesele-verbale din perioada execuției, documentele referitoare la eventualele intervenții la structura de rezistență a clădirii pe durata exploatării), dacă este pusă la dispoziție de către beneficiar;

evaluarea performanței energetice a locuinței pe baza analizei Certificatului de performanță energetică (Certificatul este un document tehnic cu caracter informativ ce atestă performanța energetică a clădirii, precum și încadrarea clădirii într-o clasă de performanță energetică), dacă este pus la dispoziție de către beneficiar;

identificarea sistemului structural;

verificarea concordanței dintre proiect și execuție;

identificarea și analiza eventualelor modificări efectuate anterior asupra structurii de rezistență a clădirii (recompartimentări, extinderi etc.);

examinarea stării tehnice a construcției (constatarea degradărilor: fisuri ale elementelor structurale, igrasie, tasări diferențiale);

examinarea calității finisajelor;

detectarea zonelor cu izolații termice necorespunzătoare ale clădirii, cu cameră de termoviziune în infraroșu;

identificarea zonelor cu potențial de condens (punți termice), sensibile la apariția mucegaiului, cu cameră de termoviziune în infraroșu;

verificarea modului în care este realizată etanșarea tâmplăriei exterioare (uși, ferestre), cu cameră de termoviziune în infraroșu;

determinarea umidității elementelor clădirii și localizarea distribuției acesteia, cu umidometru profesional;

măsurarea nivelului de radiații electromagnetice (emise de antene GSM, rețele WI-FI etc.), cu detector de radiații performant;

examinarea posibilităților de recompartimentare sau de extindere, opțional, la solicitarea clientului;

elaborarea unui raport de constatare a stării tehnice a clădirii (format electronic).

DE CE SĂ NE ALEGI?

În primul rând pentru că fondatorul societății, dr. ing. Horațiu MOCIRAN, deține ambele competențe necesare pentru o consultanță tehnică de înaltă calitate:

  • este specialist în proiectare, fiind inginer proiectant de structuri de rezistență ale clădirilor, cu o bogată experiență;

  • este specialist în verificarea calității execuției lucrărilor de construcții, fiind unul dintre foarte puținii diriginți de șantier din județul Cluj care deține competența maximă (categoria A), pentru domeniul construcții civile;

  • în plus, are o pregătire profesională ridicată în domeniul construcțiilor, conferită de cei peste 14 ani de carieră didactică universitară la Facultatea de Construcții a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

În al doilea rând, deoarece cunoștințele de specialitate sunt completate de folosirea unor echipamente performante pentru investigații (cameră de termoviziune în infraroșu, umidometru profesional, detector de radiații electromagnetice, telemetru profesional cu laser), ceea ce oferă beneficiarului o radiografie competentă asupra stării reale a imobilului investigat.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?