DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

Dirigintele de șantier este persoana însărcinată de către investitor/beneficiar cu verificarea calității materialelor utilizate în lucrare și cu verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții.

Dirigintele de șantier îl reprezintă pe investitor/beneficiar în relațiile acestuia cu factorii implicați în realizarea unei construcții: proiectanți, antreprenori, executanți, autorități.

MONDO PROJECT SRL oferă servicii de dirigenție de șantier, în județul Cluj, la cele mai înalte standarde profesionale, pentru domeniile:

 • construcții civile, industriale și agricole, având competența maximă – categoria A;
 • construcții edilitare și de gospodărie comunală.

În domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole sunt definite 4 categorii de competență pentru diriginții de șantier: A, B, C și D. Definirea lor se face în funcție de importanța construcției, începând cu construcțiile de importanță excepțională (categoria A) și terminând cu cele de importanță redusă (categoria D).

Fondatorul societății MONDO PROJECT SRL, dr. ing. Horațiu MOCIRAN, este unul dintre foarte puținii diriginți de șantier din județul Cluj care deține competența maximă – categoria A. Aceasta ne permite să angajăm lucrări din orice categorie de importanță, deci și din categoriile inferioare: B, C și D.

În conformitate cu Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, diriginții de șantier au atribuții specifice în:

 • perioada de pregătire a investiției;
 • perioada execuției lucrărilor;
 • la recepția lucrărilor.

Aceste atribuții sunt prevăzute și în contractul de prestări de servicii încheiat cu investitorul/beneficiarul.

DE CE SĂ NE ALEGI?

categoria A, care reprezintă competența maximă a unui diriginte de șantier în domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole, este garanția unor servicii de cea mai înaltă calitate;

înalta pregătire profesională și științifică a fondatorului societății care este de peste 14 ani cadru didactic universitar la Facultatea de Construcții a Universității Tehnice din Cluj-Napoca;

realizăm o relație interactivă între factorii implicați în realizarea construcției (investitor/beneficiar, proiectant, autorități);

asigurăm respectarea legislației în vigoare pe toată durata execuției lucrărilor de construcții;

oferim cele mai moderne servicii de dirigenție de șantier prin digitalizarea acestora, ceea ce asigură accesul on-line al investitorului/beneficiarului, în timp real, de pe laptop, tabletă sau smartphone, la o arhivă electronică cu toate documentele aferente execuției lucrării, întocmite de dirigintele de șantier;

utilizăm echipamente performante pentru verificarea calității lucrărilor de construcții (cameră de termoviziune în infraroșu, umidometru profesional, telemetru profesional cu laser).

oferim cele mai bune prețuri de pe piață în raport cu calitatea serviciilor prestate, adesea însoțite de promoții;

întocmim documentele necesare și efectuăm comunicările către autorități (Primăria mun. Cluj-Napoca, Inspectoratul Județean în Construcții Cluj), stabilite de legislație în sarcina investitorului/beneficiarului;

oferim, opțional, următoarele servicii de consultanță:

  • analiza proiectului de structură și formularea către investitor/beneficiar a unor recomandări pentru optimizarea acestuia, cu recomandarea unor soluții moderne, pe baza unei bogate experiențe de proiectare și prin participarea la prestigioase conferințe internaționale în domeniul construcțiilor;
  • suport tehnic pentru selecția executanților, furnizorilor de materiale și materialelor de calitate;
  • analiza contractului de execuție, cu verificarea respectării garanțiilor prevăzute de legislație în favoarea investitorului/beneficiarului;
  • informarea periodică a investitorului/beneficiarului privind stadiul lucrărilor raportat la graficul de execuție;
  • întocmirea documentației necesare pentru obținerea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?