REGLEMENTĂRI TEHNICE SPECIFICE

Principalele reglementări tehnice utilizate de un diriginte de șantier:

 • C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente;
 • ST 009 2011 Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță;
 • NP 125:2010 Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire;
 • C 56 -85 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor;
 • C 169-88 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale;
 • C 150–99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole;
 • NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton;
 • NE 013-2002 Cod de practică pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat;
 • GP 037-98 Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la clădirile civile;
 • CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
 • NE 036-2014 Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie;
 • P100/1-2013 Cod de proiectare seismică. Partea I. Prevederile de proiectare seismică;
 • C 149-87 Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat;
 • NP 112-2013 Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;
 • NP 005-03 Normativ pentru proiectarea construcțiilor din lemn;
 • Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
 • GP 070-02 Ghid de proiectare execuție si exploatare a protecțiilor anticorozive pentru rezervoare din otel îngropate;
 • C107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri;
 • NP 040-2002 Normativ privind proiectarea executarea si exploatarea hidroizolațiilor la clădiri;
 • P130-1999 Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor;
 • NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase și subțiri.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?