Articole

Pereții structurali din zidărie sunt folosiți în mod curent pentru:

 • clădiri etajate cu înălțime până la P+4E inclusiv. De exemplu: locuințe, hoteluri, școli, spitale;
 • clădiri tip “hală/sală” cu deschideri și înălțimi moderate (uzual, cu deschideri maxime de 15m și cu înălțimi maxime de 8m). De exemplu: săli de sport, ateliere, clădiri agrozootehnice.

 

TIPURI DE ZIDĂRIE

 • zidărie simplă/nearmată (ZNA): zidărie care nu conține suficientă armătură pentru a putea fi considerată zidărie armată (Fig. 1);


Fig. 1

 • zidărie confinată (ZC): zidărie prevăzută cu elemente pentru confinare din beton armat dispuse vertical (stâlpișori) și orizontal (centuri), pe toate cele patru laturi ale panoului, turnate după executarea zidăriei (Fig. 2);


Fig. 2

 • zidărie confinată și armată în rosturile orizontale (ZC+AR): zidărie confinată (ZC) la care, în rosturile orizontale, sunt prevăzute armături în cantități suficiente, din oțel sau din alte materiale cu rezistență semnificativă la întindere, în scopul creșterii rezistenței la forță tăietoare și a ductilității peretelui;
 • zidărie cu inimă armată (ZIA): zidărie alcătuită din două straturi de zidărie paralele având spațiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau fără legături mecanice între straturi și la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări (Fig. 3);


Fig. 3

 • zidărie înrămată în cadre (ZIC): zidărie alcătuită din unul sau mai multe straturi de zidărie, cu legături mecanice între straturi, înrămată într-un cadru de beton armat/oțel, executată după turnarea betonului/montarea cadrului metalic.

TIPURI DE PEREȚI DIN ZIDĂRIE

În funcție de rolul pe care îl au în alcătuirea clădirii, pereții din zidărie se clasifică în:

 • perete structural: perete menit să reziste forțelor verticale și orizontale care acționează, în principal în planul său;
 • perete structural de rigidizare: perete dispus perpendicular pe un perete structural, cu care conlucrează la preluarea forțelor verticale și orizontale și contribuie la asigurarea stabilității acestuia;
 • perete nestructural: perete care nu face parte din structura principală a construcției; acest tip de perete poate fi suprimat fără să prejudicieze integritatea restului structurii;
 • perete înrămat: perete înglobat într-un cadru de beton armat/oțel, care nu face parte din structura principală dar care, în anumite condiții, contribuie la rigiditatea laterală a clădirii și la disiparea energiei seismice.

TIPURI DE MORTARE

Mortarul pentru zidărie este un amestec de liant (ciment, var), nisip și apă, care poate conține și adaosuri/aditivi (Fig.4).


Fig. 4

Cele mai frecvente tipuri de mortare utilizate în cazul zidăriilor sunt:

 • mortare pentru zidărie pentru utilzare generală (G): mortare pentru zidărie fără caracteristici speciale, care se clasifică în funcție de modul de realizare în:
  • mortar industrial pentru zidărie (uscat sau proaspăt);
  • mortar semifabricat industrial pentru zidărie (predozat sau preamestecat);
  • mortar preparat la șantier pentru zidărie.
 • mortare pentru zidărie pentru rosturi subțiri (T): mortare performante (a căror compoziție și metodă de obținere este aleasă de producător în vederea obținerii caracteristicilor specificate), care se clasifică în funcție de modul de realizare în:
  • mortar industrial;
  • mortar semifabricat industrial (predozat sau preamestecat).

Mortarele pentru zidărie pentru utilizare generală (G) se folosesc pentru zidării executate cu elemente din argilă arsă (cărămizi).

Mortarele pentru zidărie pentru rosturi subțiri (T) se folosesc pentru zidării executate cu elemente din BCA sau Ytong, sau pentru zidării executate cu elemente din argilă arsă cu fețele de așezare prelucrate special pentru a satisface cerințe de planeitate a fețelor.

Mortarele pentru zidărie se clasifică în funcție de rezistența medie la compresiune. Ele se notează cu litera M urmată de rezistența la compresiune exprimată în N/mm2. De exemplu, mortarul M10 este un mortar având rezistența la compresiune de 10N/mm2.

TIPURI DE ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE

 • elemente pentru zidărie din argilă arsă: sunt produse din argilă sau alte materiale argiloase, cu sau fără nisip, materiale combustibile sau alți aditivi, arse la o temperatură suficient de ridicată pentru a obține o legătură ceramică;
 • elemente pentru zidărie din beton celular autoclavizat: sunt obținute din lianți hidraulici, ca de exemplu, ciment și/sau var, combinați cu un material silicos fin, un material de expandare și apă.

TIPURI DE ELEMENTE AUXILIARE

Principalele elemente auxiliare pentru  zidărie sunt:

 • agrafe: dispozitive utilizate pentru a lega un perete de zidărie de alt perete de zidărie printr-o cavitate sau de structura construcției, permițând o mișcare diferențială limitată în planul peretelui;
 • buiandrugi: elemente auxiliare de construcție sub formă de grindă, așezate deasupra unui gol prevăzut într-un perete de zidărie pentru fereastră sau ușă, cu rol de susținere a zidăriei sau betonării armate de deasupra acestora. În funcție de modul de realizare, pot fi:
  • buiandrugi prefabricați: elemente prefabricate din beton armat (precomprimat) cu înveliș ceramic (Fig. 5 – Buiandrug POROTHERM);
  • buiandrugi monoliți: elemente din beton armat realizate pe șantier;


Fig. 5

 • materiale de hidroizolare pentru ruperea capilarității: materiale auxiliare utilizate pentru asigurarea unor secțiuni de separare, astfel încât să se întrerupă ascensiunea apei capilare, în elementele structurale de zidărie. De obicei, se utilizează membrane bituminoase între placă și ziduri (Fig. 6).


Fig. 6

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?